รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Cell

About Us

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ ตลอดไปยังพลังงานทด แทนอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องครบวงจรในประเทศไทย.

รับออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Solar Cell
434

IT Smart Systems

Complete Commercial And Residential Solar Systems

IT Smart Systems Co.,Ltd.

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ครบวงจร รวมไปถึงงานขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทุกชนิด

จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน และบ้านพักอาศัย ภายใต้บริษัทในเครือของ บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 24 เมษายน พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ บาร์โค้ด(Barcode Systems) และ RFID มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย.

read more

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ให้บริการออกแบบจำหน่าย และติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร รวมไปถึงงานขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง รับติดตั้งทั้งระบบออนกริด(On-Grid System), ระบบออฟกริด(Off-Grid System), และระบบไฮบริดจ์(Hybrid System) พร้อมทั้งจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เช่น แผงโซล่าเซลล์(Solar panel), อินเวอร์เตอร์(Inverter), โซล่าชาร์จเจอร์(Solar Charger), แบตเตอรี่(Battery) ชุดโครงสร้างจับยึดแผงโซล่าเซลล์(Solar Mounting)ปั้มน้ำโซล่าเซลล์(Solar Pump) โคมไฟโซล่าเซลล์(Solar Lighting) ฯลฯ

รับออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Solar Cell

IT Smart Systems Co.,Ltd.

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด

พันธกิจ

  • 1. มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์ และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
  • 2. มุ่งเน้นพัฒนาการบริการธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • 3. สรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าบริษัทชั้นนำของโลก
  • 4. ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ และสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน
  • 5. ส่งเสริมให้คนไทย ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทน

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ดำเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน และบ้านพักอาศัย ภายใต้บริษัทในเครือของ บริษัท เลเบิ้ลวัน เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 24 เมษายน พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ บาร์โค้ด(Barcode Systems) และ RFID มายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการใช้บริการไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

วิสัยทัศน์

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ ตลอดไปยังพลังงานทด แทนอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องครบวงจรในประเทศไทย

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105561170898

DBD e-Filing

ตัวอย่างผลงานเรา

OUR PROJECTS

รับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านพักอาศัย

Our Solution.

ขั้นตอนการให้บริการ

เมื่อลูกค้าสนใจที่จะติดตังโชล่าเซลล์ เรามีขั้นตอนการให้บริการมีดังต่อไปนี้.

  • ตรวจสอบหน้างาน
  • ออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์
  • ขออนุญาตกับภาครัฐ
  • ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ
  • รับประกัน 25 ปี*
รับออกแบบและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Solar Cell

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02 538 8287-88

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจในสินค้า กรอกแบบสอบถามแล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด.

news & Announcements

บทความเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ระบบโซล่าเซลล์คืออะไร? (Solar Cell System)

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คืออะไร

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ หลักการทำงานของระบบคือ จะนำเอาพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่าแผงโซล่าเซลล์(Solar Panel) ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็มีหลากหลายชนิด ต่างมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไปโดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ On-Grid Solar System

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System) คือระบบที่ทำงานขนานร่วมกันกับไฟจากการไฟฟ้า เป็นระบบที่ผลิตมาและใช้ไป หลักการทำงานของระบบนี้คือ ในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดด ระบบจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงไฟเป็นกระแสสลับ...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ Off grid /Stand Alone

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid / Stand Alone) คือระบบที่ทำงานแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ชาร์จประจุ (Solar Charger) และแบตเตอรี่ (Battery) หลักการทำงานของระบบนี้คือ ระบบจะผลิตไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ต่อผ่านอุปกร์ชาร์จเจอร์ เพื่อชาร์จไฟลงไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน...

read more