ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ Solar Cell

FAQs

ตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ Solar Cell จากลูกค้าทางบ้าน คำถามที่พบบ่อย?

Frequently Asked Questions?

คำถามเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์?

ตอบ : ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คือ ระบบที่ได้มีการนำพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้งาน ในครัวเรือน ในภาคธุรกิจ หรือในภาคอุตสาหกรรมตามความประสงค์ของผู้ติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เปรียบเสมือนการมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้ามากถึง 70% กันเลยทีเดียวครับ
ตอบ : การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) สามารถลดค่าไฟได้จริง โดยหลักการทำงานง่ายๆคือ ในช่วงเวลาที่มีแสงแดดเราจะใช้ไฟจากที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตได้เป็นหลัก และหากกรณีที่ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น ช่วงแดดอ่อน, ฟ้าครึ้ม หรือฝนตก ระบบก็จะมีการดึงไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาช่วยเสริมให้เพียงพอต่อการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ ขณะนั้นๆ
ตอบ : จากข้อมูลของผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์นั้น เขาได้มีการรับประกันว่าแผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานและสามารถผลิตไฟได้ไม่น้อยกว่า 25 ปี หากแต่ประสิทธิภาพก็จะลดลงในแต่ละปีตามอายุการใช้งานครับ
ตอบ : ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) จะมีระยะเวลาคุ้มทุน เฉลี่ยอยู่ที่ 5-7 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบ หากมีการเน้นใช้ไฟกลางวันเยอะๆ จะทำให้ถึงจุดคุ้มทุนเร็วยิ่งขึ้น
ตอบ : โดยทั่วไปเมื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แล้ว ควรมีการทำความสะอาดแผง และตรวจเช็คระบบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือทุกๆ 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ยังคงทำได้เต็มประสิทธิภาพ โดยกระบวนการต่างๆ ทางบริษัทผู้ติดตั้งจะเป็นผู้ดูแลตามระยะเวลารับประกันผลงานติดตั้งตามข้อตกลงตอนเสนอราคา และหากหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ทางลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ให้บริการเข้ามาทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ และตรวจเช็คระบบเป็นครั้งๆไป ทุกๆ 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
ตอบ : การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด จะต้องทำเรื่องขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบนั้น โดยต้องมีวิศวกรรับรองแบบการติดตั้ง เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้รับติดตั้งจะเป็นผู้ดำเนินการในงานส่วนนี้จนแล้วเสร็จ
ตอบ : โดยปกติจะพิจารณาจากบิลค่าไฟย้อนหลัง 6 ถึง 12 เดือน เพื่อหาค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน และประเมินสัดส่วนการใช้ไฟกลางวัน เพื่อเลือกขนาดระบบโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ตอบ : ระบบโซล่าเซลล์สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เนื่องจากเป็นการใช้ไฟขนานกันกับไฟของการไฟฟ้า หากไฟจากระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟไม่เพียงพอก็จะดึงไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยอยู่แล้ว เราจึงตัดข้อกังวลในข้อนี้ออกไปได้เลยครับ
ตอบ : เนื่องจากระบบที่ติดตั้งส่วนใหญ่เป็นระบบแบบออนกริด (On-Grid) หากไฟจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซล่าเซลล์ก็จะหยุดการทำงานไฟด้วย เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อมเข้าสู้ระบบของการไฟฟ้า ซึ่งอาจทำอันตรายกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เข้ามาซ่อมบำรุงระบบได้
ตอบ : แผงโซล่าเซลล์สามารถติดตั้งได้บนหลังคาทุกประเภท เนื่องจากได้มีการออกแบบอุปกรณ์สำหรับจับยึดแผงโซล่าเซลล์ กับโครงสร้างหลังคาให้เลือกตามประเภทของหลังคาให้เหมาะสม และมั่นคงแข็งแรง

บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ Solar Rooftop รายละเอียดบริการของเรา find your solutions now!

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Cell

Company Profile Solar Systems

รับออกแบบเขียนแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Cell โซล่าเซลล์หลังคาบ้าน หลังคาโรงงาน โซล่าเซลล์การเกษตร โซล่าเซลล์โรงงาน และจำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทุกชนิด การผลิตและติดตั้งมีมาตรฐานด้วยช่างมืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานสากล ดำเนินงานโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี.

news & Announcements

บทความเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell)

ระบบโซล่าเซลล์คืออะไร? (Solar Cell System)

รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คืออะไร

ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell System) คือ ระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ หลักการทำงานของระบบคือ จะนำเอาพลังงานจากแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพื้นโลกมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่าแผงโซล่าเซลล์(Solar Panel) ซึ่งแผงโซล่าเซลล์ก็มีหลากหลายชนิด ต่างมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไปโดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ On-Grid Solar System

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System)

ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-grid System) คือระบบที่ทำงานขนานร่วมกันกับไฟจากการไฟฟ้า เป็นระบบที่ผลิตมาและใช้ไป หลักการทำงานของระบบนี้คือ ในช่วงเวลากลางวันหรือช่วงที่มีแสงแดด ระบบจะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ผ่านอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพื่อแปลงไฟเป็นกระแสสลับ...

read more

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) แบบ Off grid /Stand Alone

รับติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออฟกริด

ระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-grid / Stand Alone) คือระบบที่ทำงานแบบไม่พึ่งไฟจากการไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ชาร์จประจุ (Solar Charger) และแบตเตอรี่ (Battery) หลักการทำงานของระบบนี้คือ ระบบจะผลิตไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์ต่อผ่านอุปกร์ชาร์จเจอร์ เพื่อชาร์จไฟลงไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก่อน...

read more