โคมไฟโซล่าเซลล์

โคมไฟโซล่าเซลล์

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์มีลักษณะที่คล้ายกับโคมไฟทั่วไปเพียงแต่มีแหล่งพลังงานที่ต่างกัน โดยโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์มีแหล่งพลังงานงานจากแผงโซล่าเซลล์ที่ติดอยู่กับตัวโคมไฟ ซึ่งแผงโซล่าเซลล์เป็นตัวรับความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์ แปลงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ทำให้โคมไฟตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานจากการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟ

รูปแบบและประโยชน์ของโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีหลายรูปแบบ เช่น การผลิตไฟฟ้าทดแทนเพื่อใช้ภายในบ้าน หรือส่งไปที่การไฟฟ้า เพื่อใช้เองและขายส่วนเกินให้การไฟฟ้า หรือการประยุกต์ใช้แผงโซล่าเซลล์บนโคมไฟฟ้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟจราจร ไฟให้ความสว่างบนท้องถนน โคมไฟประดับสวน ประดับบ้าน โคมไฟสำหรับติดรอบบ้าน หรือภายในสวน จำเป็นต้องเปิดให้สว่างตลอดเวลาในช่วงกลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันเหล่ามิจฉาชีพ หากใช้ไฟบ้านทั่วไปอาจทำให้ค่าไฟในแต่ละเดือนพุ่งสูง ดังนั้นโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะเจาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยพร้อมทั้งประหยัดไฟไปในตัว

การใช้งานและดูแลรักษาโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

การดูแลรักษาและทำความสะอาดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์นั้นง่ายและไม่ซับซ้อน เพียงแค่ต้องคอยดูแลตรงบริเวณแผงโซล่าเซลล์ไม่ให้มีคราบ ฝุ่น หรือวัตถุใดๆมาบดบังบริเวณตัวแผง เนื่องจากจะทำให้แผงโซล่าเซลล์รับแสงแดดได้ไม่เต็มที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงได้

October 01, 2021 / by admin

การขายไฟ

การขายไฟโซล่าเซลล์

โครงการขายไฟ คือโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากโซล่าเซลล์ ที่นอกจากลดค่าไฟเองได้แล้ว หากเหลือจากการใช้งาน สามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ในปัจจุบันราคาไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อจากประชาชนนั้น เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ 1.68 บาท/หน่วย เป็น 2.20 บาท/หน่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยราคารับซื้อจะครอบคลุมถึงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ และผู้ที่ได้ลงนามซื้อขายสัญญาไฟฟ้าแล้ว โดยสัญญาการซื้อขายจะอยู่ที่ 10 ปี

ขั้นตอนการขายไฟ
 • 1. เลือกผู้รับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการจะกรอกข้อมูล ในการขอขายไฟฟ้า มีรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ขนาดติดตั้ง,ชนิดและขนาดแผงที่ใช้,ชนิด ขนาด และยี่ห้ออินเวอร์เตอร์, มาตรฐานอุปกรณ์ กำลังติดตั้ง กำลังเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและความปลอดภัย,เป็นไปตามมาตรฐานติดตั้งและระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า
 • 2. ลงทะเบียนขอขายไฟออนไลน์โดยเขตนครหลวง ต้องขออนุญาตกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หากอยู่ต่างจังหวัดไห้ขออนุญาตกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  • - กฟน. >https://spv.mea.or.th >>>คลิกดูคู่มือโครงการ Solar ประชาชน ของ กฟน.Solar ประชาชน ของ กฟน.
  • - กฟภ. >https://ppim.pea.co.th >>>คลิกดูโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ของ กฟภ.
 • 3. รอการพิจารณาจาก กฟน. หรือ กฟภ. โดยจะแจ้งมาทางอีเมล์ หากผ่านการพิจารณาทาง กฟน./กฟภ. จะนัดให้ยื่นเอกสารตัวจริงที่การไฟฟ้าเขตฯ ที่ท่านอยู่ในพื้นที่บริการนั้นๆ แล้วเขาจะส่งเอกสารมายัง กฟน./กฟภ. ส่วนกลาง เพื่อเซ็นสัญญาให้ กฟน./กฟภ.
 • 4. ระหว่างรอผลพิจารณา ให้ลงทะเบียนออนไลน์ของ กกพ.http://app04.erc.or.th/elicense/login.aspx (ลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการพลังงาน) แล้วรอ กกพ. ส่ง Username และ Password เข้าเว็บเพื่อแจ้ง ยกเว้นฯ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 • 5. ทำการติดตั้งโซล่าเซลล์ หากได้รับอนุญาตขายไฟ ตามข้อ 2.
 • 6. แจ้ง กฟน./กฟภ. มาตรวจสอบระบบโซล่าเซลล์
 • 7. แจ้ง กฟน./กฟภ. แจ้งให้เราเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยสัญญา กฟน./กฟภ. เขตต้องส่งไปยังส่วนกลางของเขา เพื่อให้ผู้มีอำนาจลงนาม
 • 8.กรอกข้อมูลแจ้งยกเว้นฯ การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จากข้อ 3. เมื่อได้รับ Usernaneและ Password ให้เข้าเว็บ.......... เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ เพื่ออัพโหลด จากนั้นรอผลจาก กกพ.
 • 9. กกพ. เขตฯ แจ้งทางอีเมล์ ให้นำเอกสารตัวจริงไปยื่น
 • 10. กกพ. เขตฯ แจ้งให้มารับเอกสาร ใบแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นฯ ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
 • 11. นำใบรับแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นฯ ส่งที่ การไฟฟ้าเขตฯ เพื่อประกอบการเซ็นสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า พร้อมทำการชำระค่าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบวัดค่าได้ 2 ทิศทาง (Import และ Expost)
 • 12. กฟน./กฟภ. นัดเข้าเปลี่ยนมิเตอร์
 • 13. เสร็จสิ้นขั้นตอน
October 01, 2021 / by admin

Dealers Workshops