แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

ทำหน้าที่รับแสงอาทิตย์แล้วแปลงเป็นไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้ จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง DC โดยแผงโซล่าเซลล์จะแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. โมโนคริสตัลไลน์(Monocrystalline Silicon Solar Cells)

ทำมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเดี่ยว (mono-Si) หรือเรียกว่า single crystalline (single-Si) วิธีสังเกตง่ายๆ คือ แต่ละเซลล์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม

ข้อดี

- มีประสิทธิภาพสูง เพราะผลิตมาจาก ซิลิคอนเกรดดีที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 15-20%

- มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่สูงกว่าแบบ Poly เพราะว่าให้กำลังสูงจึงต้องการพื้นที่น้อยที่สุดในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้ โมโนคริสตัลไลน์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบ 4 เท่า ของชนิด ฟิล์มบางหรือ thin film

- มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี

- ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี เมื่ออยู่ในสภาวะที่แสงน้อย

ข้อเสีย

- มีราคาสูง

- ถ้าหาก แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีความสกปรกหรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจรหรือ inverter ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป

2.โพลีคริสตัลไลน์(Polycrystalline Silicon Solar Cells)

ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์(Polycrystalline, p-Si) แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline, mc-Si) โดยในกระบวนการผลิต สามารถที่จะนำเอา ซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยมได้เลย ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออก น้ำเงิน ไม่เข้มมาก

ข้อดี

- มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึงใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

- มีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่อุณหภูมิสูง ได้ดีกว่า ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย

- มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสีย

- มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นกระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิด โมโนคริสตัลไลน์

- มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่า ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ในกรณีถ้าแสงมีความเข้มน้อย

- แผงมีสีน้ำเงิน ทำให้บางครั้งอาจดูไม่สวยงาม เมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ และชนิด thin film ที่มีสีเข้ม เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้าน

3. แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง(Thin Film Solar Cells)

คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆ ซ้อนกันหลายๆชั้น โดยเรียก โซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบาง หรือ thin film แผ่นชนิดนี้มีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มฉาบแต่สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้ว มีเพียงประมาณ 5% เท่านั้น ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ ที่เป็นแบบชนิดฟิล์มบาง

ข้อดี

- มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึกซิลิคอน

- ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง มีผลกระทบน้อยกว่า

- เมื่อแผงสกปรก จะไม่มีผลกระทบต่อวงจรภายในแผง

ข้อเสีย

- มีประสิทธิภาพต่ำ

- มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ

- สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ

- ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด

- การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน

October 01, 2021 / by admin

แผงโซล่าเซลล์ Half cut cells

แผงโซล่าเซลล์ Half cut cells

ภายหลังได้มีการพัฒนาแผงโซล่าเซลล์จนกลายเป็นHalf-cut cells คือ แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน มีทั้งแบบผลึกเดียว (แผงโมโน) และผลึกรวม (แผงโฟลิ) แต่จะแตกต่างกันตรงที่เซลล์ภายในแผง ซึ่งทั่วๆไปเซลล์ที่อยู่ในแผงนั้นจะเป็นเซลล์เต็ม (Full Cell) แต่ Half-cut cells จะมีการตัดเซลล์เต็มนั้นออกเป็น 2 ส่วนคือแผงเซลล์ด้านบนและแผงเซลล์ล่าง และจุดเชื่อมต่อกระแสไฟที่จะนำไปใช้งานอยู่บริเวณตรงกลางแผง

จุดเด่นของแผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell

- ค่าความต้านทานต่ำ เนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็ก มีกระแสต่ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูง

- ความร้อนที่แผงต่ำ เนื่องจากกระที่ผลิตต่ำ ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

- สามารถผลิตกระไฟได้แม้นมีแสงส่องแค่บางส่วนของแผง เนื่องจากมีแผงที่ผลิตได้ทั้งด้านบนและล่าง

October 01, 2021 / by admin

Dealers Workshops