ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด (Hybrid System)

ระบบโซล่าเซลล์ไฮบริด (Hybrid System) ระบบนี้คือการนำเอาระบบออฟกริดและระบบออนกริดเข้ามารวมกัน โดยจะนำแบตเตอรี่มาใช้เพื่อสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และสำหรับกรณีที่เมื่อมีแสงอาทิตย์แล้วผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าที่นำมาใช้งาน ระบบก็นำกระแสไฟฟ้านั้นชาร์จเข้าแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้งานได้ต่อไป

ระบบไฮบริดนี้มีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ โดยระบบไฮบริดสามารถช่วยลดภาระทางไฟฟ้าได้อีกด้วย

  • แผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)
  • ชุดโครงสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  • โซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter)
  • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery DeepCycle)
  • ขออนุญาตจากการไฟฟ้า