โซล่าเซลล์ระบบออนกริด On Grid System

บริการรับติดตั้งระบบออนกริด เป็นการติดตั้งที่เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางไฟฟ้า ซึ่งหลักการทำงานของระบบนี้ จะสามารถผลิตพลังงานได้ทั้ง 2 ทาง ได้แก่ ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และ ไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าการออกแบบของระบบออนกริดนั้น จะดูจากการใช้งานไฟฟ้าของผู้ใช้ในรอบเดือน หรือรอบปี เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบระบบที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน

  • แผงโซล่าเซลล์ (Solar panels)
  • ชุดโครงสร้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
  • โซล่าอินเวอร์เตอร์ (solar cell inverter)
  • แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ (Battery DeepCycle)
  • ขออนุญาตจากการไฟฟ้า