ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 103.4kW

services-1

โครงการระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 103.4kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 100 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท เอส.ไอ.เอ็น อินฟอร์เมชัน จำกัดที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3.28 kW

services-2

โครงการระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3.28 kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 3.28 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณภาณุศักดิ์ที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW

services-3

โครงการระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณกฤชที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

We are creating clean, powerful and secure architecture buildings to your needs GET A QUOTE

Hot New Releases

members

Suntech 1000W

Mono crystalline

members

Jinko Solar Panel

Mono crystalline

members

LONGI SOLAR

MONO HALF CELL TIER1

members

Polycrytaline GS-340WP

GENIUS

about-3

Who we are

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm), โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm), โซลาร์รูฟ (Solar Rooftop) พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบโซล่าเชลล์ทุกชนิด เช่น แผงโซลาร์เซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ฯลฯ

สินค้าและบริการของเรา

บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปโซล่าเซลล์ Sorarus การผลิตและติดตั้งด้วยมืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานสากล ดำเนินงานโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

about-3

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเรา

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากเเสงอาทิตย์ และ เทคโนโลยี ครบวงจรในประเทศไทย

about-3

พันธกิจ (Mission) ของเรา

  • มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต
  • มุ่งเน้นพัฒนาการบริการธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • สรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าบริษัทชั้นนำของโลก
  • ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ และสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน
about-3

Our Solar System

Get in touch with us

Dealers Workshops