ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 103.4kW

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

โครงการระบบโซล่าเซลล์ขนาด 103.4kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 100 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณบริษัท เอส.ไอ.เอ็น อินฟอร์เมชัน จำกัดที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 3.28 kW

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

โครงการระบบโซล่าเซลล์ขนาด 3.28 kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 3.28 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณภาณุศักดิ์ที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 5.74 kW

รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

โครงการระบบโซล่าเซลล์ขนาด 5.74 kW

ผลงานการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาด 5.74 kW ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณกฤชที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้ง จนโครงการเสร็จสิ้น

ตัวอย่างผลงานเรา GET A QUOTE

Hot New Releases

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

Suntech 1000W

Mono crystalline

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

Jinko Solar Panel

Mono crystalline

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

LONGI SOLAR

MONO HALF CELL TIER1

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

Polycrytaline GS-340WP

GENIUS

ระบบโซล่าเซลล์

Who we are

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm), โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm), โซลาร์รูฟ (Solar Rooftop) พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งระบบโซล่าเชลล์ทุกชนิด เช่น แผงโซลาร์เซลล์ โซล่าชาร์จเจอร์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ฯลฯ

สินค้าและบริการของเรา

บริการรับออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปโซล่าเซลล์ Sorarus การผลิตและติดตั้งด้วยมืออาชีพ คุณภาพมาตรฐานสากล ดำเนินงานโดยวิศวกรไฟฟ้าผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี

ระบบโซล่าเซลล์

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเรา

บริษัท ไอที สมาร์ท ซิสเต็มส์ จำกัด ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านพลังงานจากเเสงอาทิตย์ และ เทคโนโลยี ครบวงจรในประเทศไทย

ระบบโซล่าเซลล์

พันธกิจ (Mission) ของเรา

  • มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต
  • มุ่งเน้นพัฒนาการบริการธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • สรรหาบุคลากร และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าบริษัทชั้นนำของโลก
  • ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านพลังงานจากแสงอาทิตย์ และสร้างสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน
  • ส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน
ระบบโซล่าเซลล์

Our Solar System

Get in touch with us

Dealers Workshops